Wang

Wei Wang, MD, PhD

Hometown: Taiyuan, China

Medical School: Peking University Health Science Center